Tréning

A tréning során a Brigitte Sindelar által elkészített, Zsoldos Márta által magyarra adaptált tréningfüzeteket alkalmazzuk. Minden területhez 3 - 3 könyv tartozik, melyek közül azok kerülnek alkalmazásra, amelyeket a vizsgálat során megállapítottak a gyermek számára. 
A folyamat pedig a trénigfüzetünkben folyamatosan nyomon követhető.
 
 
Tréningprogram 1. 2. 3. 
(Vizuális és auditív differenciálás, 
Alak-háttér differenciálás
Emlékezet
Intermodalitás
Szerialitás
Téri orientáció)
Brigitte Sindelar, BGGYTF Bp.
 
Az iskoláskorúaknak szól a három programcsomagból álló Tréningprogram, amely az általános iskola teljes időtartamában használható párhuzamosan az iskolai tanulással. 
 
A Sindelar-program olyan komplex módszer, amelyben a feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás, a fejlesztési periódus és a hatékonyságot ellenőrző ismételt vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési diagnosztika koncepciójának megfelelően.
 
A vizsgálati rész - eltérően a hagyományos pszichometriai eszközöktől - alapvetően a minőségi elemzésre helyezi a hangsúlyt. A Warnock-féle elgondolásnak megfelelően a teljes képességrepertoár megismerését célozza, nem csupán a hibás funkciókét. A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.
 
A fejlesztési periódusnak átfogó vázat adó óvodáskori Gyakorlóprogram és a feladatokat részletesen is bemutató iskoláskori Tréningprogram szerkezeti rendjében az egyes részképességek terápiáját szolgáló gyakorlatsorok elkülöníthető, önálló egységet alkotnak. Ugyanakkor szervesen összefüggnek és egymásra épülnek a tanulást megalapozó kognitív képességprofil fejlesztésének láncszemeiként. A gyakorlás a komplexitás és a fokozatos nehezedés elvét követi. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy - indokolt esetben - egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is megtörténjék. Ilyenkor a foglalkozások szervezése ciklikus. Egy napon azonban csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges, és a foglalkozás időtartama nem haladhatja meg az előírt tíz percet. A minimum hat-nyolc hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a folyamatosság. Ezért a foglalkozásokat naponta kell végezni. A programok gyakorlatai más fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók, így például logopédiai terápiával.
 
A Sindelar-program alkalmazása az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok esetében hatékonyan hozzájárulhat a sikeres iskolai karrierhez a többségi általános iskolában. Az eljárást értelmi fejlődésükben enyhe elmaradást mutató gyermekeknél kipróbáló hazai és külföldi szakemberek is többnyire pozitív tapasztalatokról számolnak be. 
 
(A programcsomaghoz 3 db CD is tartozik)