Sindelar - iskolásoknak

Brigitte Sindelar (1983, 1992-93, 1994) osztrák klinikus, pszichológus pszichoterapeuta komplex fejlesztő programja a neurogén, az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok befolyásolásának egyik lehetséges eszköze.

A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai elméletekre épülő Sindelar-program komplex módszer.

Nem kompenzatórikus "kezelés, hanem kognitív terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll.

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:

·         figyelem

·         észlelés

·         intermodális kódolás

·         emlékezet

·         szerialitás

·         téri orientáció.

Az Affolter elvét követő sindelari koncepció szerint a gyakorlást a "gyökereknél" kell kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik.

Akkor is innen indul a foglalkozás, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony. A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához.

A Sindelar-program két korosztályt céloz meg:

·         óvodásokat és

·         általános iskolásokat.

Az 5-7 éves korúak számára kidolgozott eljárás magyar változata már ismert fejlesztő módszer. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gondozásában jelent meg. Szerk.: ZSOLDOS M.-RINGHOFER J.-NÉ, 1995.)

Az idősebbeknek szól a három programcsomagból álló Tréningprogram, amely az általános iskola teljes időtartamában használható párhuzamosan az iskolai tanulással. (A magyar átdolgozás 1998-ban került a hazai nyilvánosság elé. Szerk.: ZSOLDOS M.).

A Sindelar-program olyan komplex módszer, amelyben a feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás, a fejlesztési periódus és a hatékonyságot ellenőrző ismételt vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési diagnosztika koncepciójának megfelelően.

A fejlesztési periódusnak átfogó vázat adó óvodáskori Gyakorlóprogram és a feladatokat részletesen is bemutató iskoláskori Tréningprogram szerkezeti rendjében az egyes részképességek terápiáját szolgáló gyakorlatsorok elkülöníthető, önálló egységet alkotnak.

Ugyanakkor szervesen összefüggnek és egymásra épülnek a tanulást megalapozó kognitív képességprofil fejlesztésének láncszemeiként. A gyakorlás a komplexitás és a fokozatos nehezedés elvét követi. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy - indokolt esetben - egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is megtörténjék. Ilyenkor a foglalkozások szervezése ciklikus.

Egy napon azonban csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges, és a foglalkozás időtartama nem haladhatja meg az előírt tíz percet.

A minimum hat-nyolc hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a folyamatosság. Ezért a foglalkozásokat naponta kell végezni.

A programok gyakorlatai más fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók, így például logopédiai terápiával.

A Sindelar-program alkalmazása az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok esetében hatékonyan hozzájárulhat a sikeres iskolai karrierhez a többségi általános iskolában.

A Sindelar-módszer igényes használata pszichológusok, felsőfokú pedagógiai és óvodapedagógiai végzettségű szakemberek számára hirdetett "kiképző" tanfolyamon sajátítható el.

A továbbiakban ők koordinálják a gyermekek folyamatos fejlesztését, amelyben - ideális esetben - a felnőtt családtag az együttműködő partner. 

 
 
A szerző teljes cikke az alábbi linken érhető el: www.ofi.hu/tudastar/tanulasi-magatartasi