Korai fejlesztés és gondozás

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. 
 
A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei:
  •   a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás
  •   a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése
  •   a mozgásfejlesztés és 
  •   a pszichológiai segítségnyújtás.
A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a megyei szakértői bizottság tesz javaslatot. 
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja.
 
Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg. 
 
A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete:
  •   0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
  •   3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.
A heti időkeretet a megyei szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a megyei szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja.
 
A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson – is történhet.
 
A Körmendi Tagintézményben történhet a szakértői vélemény alapján a Vasvári Tagintézmény valamint a Szentgotthárdi Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek korai fejlesztése is.