Szakemberünk elérhetősége  /20/335-4163  vagy /20/-337-6665 és kormend.szakszolgalat@gmail.com

A feladatellátás a Dienes Lajos u. 1. szám alatti telephelyen történik!

A konduktor munkáját segíti: