Konduktív pedagógiai ellátás

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.
 
A fejlesztő foglalkozás az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.
A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.
A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.
 
A gyermekek ellátása a Dienes Lajos utcai feladatellátási helyen történik – az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján. 
 
A Körmendi Tagintézményben történhet az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján a Vasvári Tagintézmény valamint a Szentgotthárdi Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek konduktív ellátása is.