Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. 
 
A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek.
 
Kategóriák
 
A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő beosztásnak a rendje:
 
I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.
 
II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat javasol a szakorvos. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti.
 
III. kategória: azok a tanulók tartoznak ebbe a kategóriába, akik egészségi állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna, stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők.
 
A leggyakoribb betegségtípusok, amelyekkel a gyógytestnevelésre kerülnek a diákok:
 
  Ortopédiai elváltozások: gerinc deformitások, hanyagtartás, mellkas deformitások, lúdtalp, térdproblémák
 
Belgyógyászati problémák: szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, gyermekkori elhízás, asztma
A kategóriákba sorolt tanulók névjegyzékét szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos készíti el.
 
A foglalkozások rendje
A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a gyógytestnevelő a Körmendi Tagintézmény igazgatójával egyeztetett formában és módon értesíti a klienseket.
 
A foglalkozások a helyi szokásoknak - és megállapodásnak - megfelelően az Olcsai – Kiss Zoltán Általános Iskolában történik a törvényben előírt órakeretben, emellett gyógyúszást is biztosítunk a nevezett tanulóknak.
 
Minden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyet kapják.