Munkatársaink a 2018/2019-es tanévben                                       


 

 

Végzettség 
tanító - ember és társadalom, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár, családpedagógiai mediátor
 

Szakvizsga
 mérés - értékelés
 

Egyéb végzettség 
gyógypedagógiai asszisztens, Sindelar - Zsoldos II., Beszédészlelés - és beszédmegértés vizsgálata és terápiája (GMP), Rehabilitációt, fejlesztést, tanácsadást megalapozó vizsgálatok, autizmus korai felismerése     

Több, mint egy évtizede tevékenykedem a pedagógus pályán. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akinek a hobbija és a munkája megegyezik.  18 éves koromban kerültem kapcsolatba először a jelenlegi szakmámmal, ekkor kezdtem bontogatni szárnyaimat. Egy Békés megyei faluban, Magyarbánhegyesen gyermekfelügyelőként, majd gyógypedagógiai asszisztensként sérült gyermekekkel foglalkoztam. Tanítóként segítettem, hogy a lehető legjobb tudást szívhassák magukba. Munkámban mindig is nagy szerepet kapott Montessori filozófiája. Ezt gyógypedagógusként azóta is művelem, töretlen lelkesedéssel. Többségi iskolában két évig tanítottam.  2010-ben egyik kolléganőmmel értelmi fogyatékos fiatalok, felnőttek számára hoztuk létre FényHáz programsorozatunkat. Aktívan tevékenykedem a gyöngyösfalui Holdfényligetben, ahol élménypedagógiával foglalkozom. 2007-től  2013 szeptemberéig Kőszegen dolgoztam a Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahonnan ide vezetett utam, és a történetem itt folytatódik.
 2013 szeptembere óta vezetem a Körmendi Tagintézményt. 
 

Mottó

"Hivatásom a gyógypedagógia.

Erre esküdtem fel. 

A segítségnyújtás is lehet szenvedély"

(Kozmutza Flóra)

 

       

 

 

 Végzettség 
gyógypedagógiai asszisztens
 


 

2009-től az Értelmi Fogyatékosok Otthonában dolgoztam, mint segítő, majd foglalkoztatási koordinátor.  2010-ben végeztem, mint gyógypedagógiai asszisztens. Célom mindig az volt, hogy olyan helyen dolgozzak, ahol gyermekekkel vagyok körülvéve, ez most sikerült itt a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményénél.

Mottó

"Az apró örömök olyanok, mint az útszéli kis virágok, csak azok találnak rájuk, akik igazán keresik őket."

(Goethe)

 

 

Végzettség 
gyógypedagógus -  tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédia szakos tanár
 

Szakvizsga
 folyamatban
 

Egyéb végzettség 
Szól - e? tanfolyam, Beszédészlelés - és beszédmegértés vizsgálata és terápiája (GMP)

 

2014 nyarán végeztem a Nyugat- magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának gyógypedagógia szakán, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Pályakezdőként arra törekszem, hogy a tudásom folyamatos gyarapításával minél hatékonyabban hozzájárulhassak a gyermekek testi- lelki- szellemi fejlődéséhez. 2014 szeptemberétől a körmendi Szakszolgálatnál dolgozom gyógypedagógusként. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán logopédus diplomát szereztem 2015 -ben.
 

Mottó

"Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti. Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte."

(Müller Péter)

 Végzettség 
gyógypedagógus - logopédia szakirány

Szakvizsga
 fejlesztőpedagógus (folyamatban)

Egyéb végzettség 
Szól - e? vizsgálóeljárás    
      

2010 nyarán végeztem a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán gyógypedagógusként, logopédiai szakirányon. 2010 októberétől Körmenden dolgozom logopédusként.            Munkám során célom, a beszédhibák megelőzésével, szűrésével, korrekciójával az ép beszéd létrehozása, hogy a személyiség töretlenül fejlődjön. Az artikulációs mozgásügyesítés, az auditív észlelés és differenciálás, a téri orientáció, az olvasás-írás technika, a kombinációs készségek, a szerialitás, a szintetizálás-analizálás, a verbális- auditív- vizuális emlékezet, a szövegértés komplex fejlesztésével egy egészséges személyiség kialakítása, valamint az egyén felzárkóztatása a társadalmi normáknak megfelelően. Úgy vélem nagyon fontos, hogy tanításfilozófiámat áthassák azok a pozitív személyiségvonások, melyek nélkül nem tudnék megfelelő minőségű munkát végezni.
 

Mottó

„Az Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem hat nap alatt. Mire int ez bennünket? Elsősorban arra, hogy amit csinálunk, annak tervszerűnek kell lennie, azt fokozatosan, építkezve, megfontoltan kell végrehajtanunk. De leginkább arra tanít, hogy ne legyünk mohók, mert a világot csak lassan megismerve és küzdelem árán vehetjük birtokba.”


Végzettség

gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szak-terapeuta, pszichopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája; speciális pedagógus (MA fokozat)
 

 

Szakvizsga
  folyamatban
 

Egyéb végzettség 
Sindelar - Zsoldos I., Drámafoglalkozás - vezető, Béres Mária Montessori Módszer a pedagógiai gyakorlatban; Gondolkodom, tehát vagyok!-6-kalap módszer a gondolkodás fejlesztésére a tanításban

Pályaválasztásomat szüleim példája inspirálta, akik mindketten elkötelezett gyógypedagógusként dolgoztak évtizedeken keresztül. Diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolán szereztem, tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakokon. Ez nemrég kiegészült az autizmus spektrum pedagógiája szakon folytatott tanulmányokkal. Pályám során sokféle helyszínen, sokféle feladatkörben dolgoztam fejlesztőként, nevelőként, tanítóként, tanácsadóként. Pár éves külföldi tartózkodásom alatt önkéntesként dolgoztam gyermekekkel. Hazatérésem után a szombathelyi Aranyhíd EGYMI munkatársaként autizmussal élő gyermekek csoportját vezettem, illetve tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket tanítottam.
Gyógypedagógiai szemléletem formálásában nagy szerepe volt az alternatív pedagógiai irányzatoknak és drámapedagógiai tanulmányaimnak.
 

Mottó

    "Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, mint amilyennek lennie kellene, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne."

        (Goethe)

 Végzettség 
tanító, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, nyelv - és beszédfejlesztő
 

Szakvizsga
  fejlesztőpedagógus
 

Egyéb végzettség 
dyscalculia, szenzoros integrációs terápia diagnosztika és terápia, FSA személyek kommunikációs segítője

1993 óta foglalkozom sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Alsó tagozatos, tanulásban akadályozott gyermekeket tanítottam tizenhárom évig. 2007-től a gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás szakterületén látom el a különböző okokból eltérően fejlődő kisgyermekeket.
Azok a szülők, akik gondjaimra bízzák gyermeküket megtisztelnek bizalmukkal, amit igyekszem szakmai tudásommal erősíteni.
A gyógypedagógiai szemléleten alapuló fejlesztés során munkám része a mozgásba, fejlesztő játékokba ágyazott érzékelési, észlelési, kognitív funkciók terápiája, az egyéni fejlesztési utak gondozása. Ezzel megelőzhetők, korrigálhatók a mozgásszegénységből adódó elmaradások valamint az értelmi, viselkedésbeli problémák. 

Mottó

„ A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyermek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és derűdet is - ha valódi.” 

(Müller Péter)

 

 

 

 Végzettség 
óvodapedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 

Szakvizsga
 drámatanár
 

Egyéb végzettség 
hátrányos helyzetűek segítője, autizmus - tanfolyam, tánc - és mozgásművészet, szaktanácsadó, A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése 6-10 éves korban; A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája

 

Pedagógiai pályámat 1999-ben egy falusi óvodában kezdtem a Vas Megyei Gasztonyban képesítés nélküli óvónőként.  Óvodapedagógusként erős késztetést éreztem további szakirányok megszerzésére. Ennek a hajtóerőnek volt köszönhető drámapedagógus, majd gyógypedagógus végzettségem.  2004-ben kezdtem dolgozni logopédusként a Vas Megyei Pedagógiai Intézetnél, 2005-től a korai fejlesztésben dolgoztam az Aranyhíd Nevelési-Oktatási és Integrációs Központban. Ezzel egy időben felkérést kaptam a Nyugat-Magyarországi Egyetem Színész II. szakán beszédtechnika tantárgy tanítására.  2007-ben szakvizsgáztam. 2013 január elsejétől az újjáalakult Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményében, 2015 szeptemberétől pedig a Körmendi Tagintézményében dolgozom. Pedagógiai munkámat szakmai pályafutásom sokrétűségének köszönhetően komplex látásmód jellemzi. 

Mottó

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."

(Karácsony Sándor)

 

 

 Végzettség 
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 

Szakvizsga
fejlesztőpedagógus

 

Egyéb végzettség 
Meixner - diagnosztika, Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése, Szól - e? tanfolyam, Beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája (GMP)  

 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végeztem Budapesten, oligophrénpedagógia- logopédia szakos gyógypedagógusként.  Logopédusként dolgozom diplomám megszerzése óta, munkám végzésében azt a szemléletet képviselem, amit Meixner Ildikótól tanultam.  Pályám elején a szentgotthárdi Rehabilitációs Kórházban afáziás betegekkel foglalkoztam. A szakszolgálatban pöszeséggel, dyslexia,dysgraphia reedukációval,megkésett beszédfejlődés terápiával foglalkozom, óvodás- és iskoláskorú gyerekek körében.

Mottó

"Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

(Antoine de - Saint Exupéry:

A kis herceg)

 

 

 

 Végzettség 
magyar-ének-zene szakos tanár, kisgyermeknevelő, gyógypedagógus - logopédia szakirány
 

Szakvizsga
fejlesztőpedagógus

 

Egyéb végzettség 
Meixner - diagnosztika, Szól - e? tanfolyam, Beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája (GMP)

 

Pedagógus családból származom. Több, mint tíz évet tanítottam magyar, ének-zene szakos tanárként, majd bölcsődében is követhettem, segítettem a kisgyermekek fejlődését. A 2017-18-as tanévtől az ötödik évet töltöm logopédusként a VMPSZ Körmendi Tagintézményénél. Tanulmányaim, tapasztalatom alapján arra törekszem, hogy több irányból támogassam, segítsem a gyermekek fejlődését. 

Mottó

"Az embernek hinnie kell abban, hogy bizonyos dologhoz tehetsége van és ezt a valamit el kell érnie kerüljön bármibe"  

(Madam Curie)

 Végzettség 
közgazdász, viselkedéselemző, okleveles pszichológus tanácsadás - és iskolapszichológus szakirány
 

Szakvizsga
klinikai szakpszichológus (folyamatban)

 

Egyéb végzettség 
család - és párterápia, realáxió, autogrén - tréning, diák, gyermek, várandós relaxáció  

Már serdülő koromban tudtam, hogy pszichológus szeretnék lenni. Szombathelyen a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, ahonnan a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakára felvételiztem. Az alap- és mesterképzést is itt végeztem. Az utolsó két évben tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányra jártam. Az egyetem elvégzése után visszaköltöztem Szombathelyre. Három évig a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézményében dolgoztam pszichológusként, 2015 októberétől pedig a Körmendi Tagintézmény csapatát erősítem. Már az egyetemi évek alatt elkezdtem módszerspecifikus és egyéb képzéseket. Tanultam autogén tréninget, család- és párterápiát, rajzelemzést. Emellett önismeretet is szereztem. Fontosnak tartom, hogy ismereteimet folyamatosan bővítsem, tudásom minél sokrétűbb legyen, ezért folyamatosan továbbképzem magam. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem klinikai és mentálhigiénés gyermek szakpszichológia szakára járok, illetve a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület szimbólumterápiás módszerspecifikus képzésén veszek részt.  Munkám során arra törekszem, hogy a megnevezett problémával való sikeres szembenézést segítsem, a felmerült kérdések kielégítő megválaszolását támogassam.  Azoknak a gyerekeknek, serdülőknek, szülőknek szeretnék segítséget nyújtani, akik úgy érzik, hogy tanácstalanok, nem találják egyedül a problémáktól elvezető utat.  
 

Mottó

„A pszichológus nem akkor működik jól, ha a pici dolgokban veszi le az emberek válláról a felelősség terhét, hanem akkor, ha a nagy dolgokban, a hosszan tartó konfliktushelyzetekben segít.” 

(Pléh Csaba)

 

 

Végzettség 
Viselkedéselemző, okleveles pszichológus
 

Szakvizsga
folyamatban

 

Egyéb végzettség 

 

Már a középiskolában biztosan tudtam, hogy pszichológus szeretnék lenni, és céltudatosan készültem arra, hogy bekerülhessek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia képzésére, ahol végül 2015-ben az alapképzésben viselkedéselemző diplomát szereztem. Ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetem mesterképzésén folytattam tanulmányaimat tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon, mert fontos volt számomra, hogy a gyerekekkel és felnőttekkel való munkába is betekintést nyerjek. 2017-ben diplomáztam okleveles pszichológusként.

Pszichológusi pályámat iskolapszichológusként kezdtem két általános iskolában, ahonnan februárban kerültem a pedagógiai szakszolgálat csapatába. Az iskolákban töltött idő tapasztalait igyekszem a munkám során mindig szem előtt tartani. Önkéntesként foglalkoztam nehéz helyzetű gyerekekkel, a diploma megszerzéséhez szükséges gyakorlatomat pedig szakszolgálatnál és gyermekpszichiátrián töltöttem, hogy minél több területre rálátást nyerjek. Körmend mellett jelenleg a vasvári tagintézményben is dolgozom.

 

Mottó

A különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni.   (Carl R. Rogers)

 

 

 Végzettség 
oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, csecsemő - és kisgyermeknevelő - gondozó 
 

Szakvizsga
folyamatban

 

Egyéb végzettség 
korai felismerés és nevelés, mediáció tréning, autizmus korai felismerése

 
1990-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógusként.  Első munkahelyem a Rumi Általános Iskola és Diákotthon volt, ahol tanárként dolgoztam. Ezt követően - 17 éven át - a Markusovszy Kórházban voltam pszichopedagógus, kezdetben a gyermekosztályon, majd pedig a Pszichiátriai Gondozóban. Eközben szereztem meg másoddiplomámat egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakon. 2008-tól csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó képzettséget szereztem, és a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézményben dolgoztam.  2015 augusztusától vagyok a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményének tagja.
 

Mottó

„Minden másképp ugyanaz.” 

 (ismeretlen szerző)
Végzettség 
viselkedéselemző, okleveles pszichológus - fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány
 

Szakvizsga
folyamatban

 

 

 

Már középiskolában tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni és mivel nagyon érdekelt a pszichológiai is, úgy gondoltam, hogy összekötöm a kettőt. Pszichológiai tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem és az egyetemi évek alatt, hogy minél több tapasztalatot szerezzek, önkénteskedtem olyan szervezeteknél, ahol foglalkoztam krónikus betegséggel elő, és hátrányos helyzetű fiatalokkal. Emellett szívesen vettem részt különböző szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
 

Mottó

„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.”

Zig Ziglar

 

 

 Végzettség 
közgazdász, történelem - földrajz szakos tanár
 

Egyéb végzettség 

levéltár-technikus

Alapvetően tanár vagyok, a szombathelyi főiskolán végeztem történelem-földrajz szakon. Hét évig tanítottam is Püspökmolnáriban, ám a munkahelyem megszűnése után nem sikerült tanárként elhelyezkednem, és adminisztratív munkakörökben dolgoztam: voltam ügyfélszolgálatos, irodai adminisztrátor, legutóbb pedig a segélyhívásokat fogadtam a szombathelyi 112-es segélyhívóközpontban. 
 

Mottó

"Nekiindultam a világnak, hogy hozzádörgölőzzem az emberekhez, és néha-néha átélhessem azt a nagyszerű érzést, amely akkor fog el, ha az ember mélyén gyöngyszemet találok"

(Bohumil Hrabal)

    
 

Óraadók