Pedagógiai jellemzés ISKOLAÉRETTSÉGI vizsgálat kéréséhez

A szempontsor letölthető az alábbi linken:iskolaerettsegi_vizsgalathoz_ped._jell._szempontsor.pdf (229522)
 

SZEMPONTOK AZ ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT PEDAGÓGIAI JELLEMZÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

A következő kérdésekre kérjük, hogy mindenképpen adjon választ a jellemzés során:

 • Mi az összbenyomás a gyermekről?
 • Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban? (erősségek, gyengeségek)
 • Mi az, amit problémának lát a gyermekkel kapcsolatban?
 • A szülő szeretné-e iskolába vinni a gyermeket?
 • Ön mit javasol inkább, hogy megkezdje az iskolát vagy maradjon még egy évet óvodában? Miért?
 • Amennyiben marad a gyermek óvodában, hogyan tudják biztosítani számára az iskolaelőkészítő foglalkozásokat? Tudják-e biztosítani, hogy a nagycsoportosok külön foglalkozást kapjanak?
 • Mi az a terület, ami Ön szerint a gyermeknél még az iskolakezdésre be fog érni, és melyik az a terület, amiben érezhető, hogy a gyermek nagyon lassan fejlődik?

A következő kérdések támpontokat nyújtanak a jellemzés megírásához, nem kell mindegyiket megválaszolni!

Társas viselkedés, irányíthatóság:

 • Milyen a viszonya a társakkal, pedagógusokkal?
 • Van-e barátja?
 • Gyakran kerül-e konfliktusba társaival?
 • Elfogadja-e a csoport szabályait?
 • Részt vesz-e közös tevékenységekben?
 • Közösségben elfoglalt helye, pozíciója?
 • Képes-e kivárni, amíg rá kerül a sor?
 • Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő a magatartásában?
 • Jellemzik-e jó és rossz szokások, tulajdonságok, viselkedési furcsaságok?
 • A gyermek családi körülményei?
 • Konfliktusmegoldó technikák színvonala, szociális ügyesség (megérti-e, hogy mit várnak tőle, tudja-e az érdekeit nem agresszívan érvényesíteni, kiismeri magát társas helyzetekben, felnőttekkel képes-e együttműködni)?

Értelmi képességek, figyelem:

 • Érdeklik-e a foglakozások?
 • Van-e olyan téma, ami fokozottan érdekli?
 • Gyakrabban követ-e el figyelmetlenségből adódó hibákat, mint a társai?
 • Képes-e elmélyülten tevékenykedni?
 • A külső ingerek megzavarják-e a munkáját?

Beszéd:

 • Van-e olyan tapasztalata, hogy a gyermek nem figyel, ha szólnak hozzá, vagy nem érti jól a beszédet?
 • Leköti-e figyelmét mese, vers, könnyen tanulja-e azokat?
 • Hogyan kommunikál társaival, felnőttekkel?
 • Milyen a beszédtempója, hangereje, mennyisége?
 • Beszédében előfordul-e halandzsa, ragozási hibák, gyenge artikuláció?

Játék:

 • Mit játszik szívesen?
 • Mennyi ideig köti le a figyelmét egy-egy tevékenység?
 • Van-e olyan játék, amivel elmélyülten tud játszani?
 • Egyedül, vagy csoportosan játszik?
 • Betartja-e a játékszabályokat?

Érzelmi reakciók:

 • Vannak-e magatartási, pszichés problémái? (szorongás, körömrágás, alvás-, evészavar, pszichoszomatikus tünetek, stb…)
 • Milyen az érzelmi, akarati élete?
 • Előfordulnak-e indokolatlan kitörései?
 • Mi okoz számára örömöt, bánatot (hogyan fejezi ki)?
 • Kötődési képessége?

Mozgás:

 • Milyen a gyermek mozgásigénye?
 • Gyakoriak-e a balesetek?
 • Milyen színvonalú a gyermek mozgása?
 • Van-e koordinációs vagy egyensúlyzavara?
 • Milyen a kézügyesség, eszközhasználata?

Önkiszolgálás:

 • Étkezésben, öltözködésben, fürdőszoba használatában mennyire önálló?

Egyéb:

 • Milyennek látja a család és az óvoda kapcsolatát?
 • Milyen próbálkozások történtek a probléma megoldására?
 • Tudomása szerint volt-e a gyermek a felmerült problémák miatt valamilyen szakrendelésen, vizsgálaton (mikor, hol)?