Pedagógiai jellemzés (iskola)

A szempontsor letölthető az alábbi linken: szempontok_a_pedagogiai_velemeny_osszeallitasahoz_ISKOLA.pdf (228340)
 

SZEMPONTOK A PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

(iskola)

 

 • Mi az összbenyomás a gyermekről?
 • Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban? (erősségek, gyengeségek)
 • Mi az, amit problémának lát a gyermekkel kapcsolatban?

 

Társas viselkedés, irányíthatóság:

 

 • Milyen a viszonya a társakkal, pedagógusokkal?
 • Van-e barátja?
 • Gyakran kerül-e konfliktusba társaival?
 • Elfogadja-e a közösség szabályait?
 • Közösségben elfoglalt helye, pozíciója?
 • Részt vesz-e közös tevékenységekben?
 • Jellemzik-e jó és rossz szokások, tulajdonságok, viselkedési furcsaságok?
 • A gyermek családi körülményei?
 • Konfliktusmegoldó technikák színvonala, szociális ügyesség (megérti-e, hogy mit várnak tőle, tudja-e az érdekeit nem agresszívan érvényesíteni, kiismeri magát társas helyzetekben, felnőttekkel képes-e együttműködni)?

 

Értelmi képességek, figyelem:

 

 • Tanulási motiváció?
 • Mivel és hogyan lehet motiválni a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységben?
 • Milyen sikerélményei, erősségei vannak a tanulásban?
 • Összhangban vannak-e érdemjegyei a képességeivel?
 • Kér-e segítséget, a kapott segítséget hasznosítja-e?
 • Van-e olyan téma, ami fokozottan érdekli?
 • Gyakrabban követ-e el figyelmetlenségből adódó hibákat, mint a társai?
 • Képes-e elmélyülten tevékenykedni?
 • Megzavarják-e a munkáját a külső ingerek?
 • Milyen módszerrel tanult írni, olvasni, számolni?

 

Beszéd:

 

 • Van-e olyan tapasztalata, hogy a gyermek nem figyel, ha szólnak hozzá, vagy nem érti jól a beszédet?
 • Történet, vers leköti-e a figyelmét, szívesen olvassa, könnyen tanulja-e azokat?
 • Hogyan kommunikál társaival és a felnőttekkel?
 • Korának megfelelően szervezett-e akaratlagos / spontán beszéde?
 • Milyen a beszédtempója, hangereje, mennyisége?
 • Beszédében előfordulnak-e, ragozási hibák, gyenge artikuláció?

 

 

Érdeklődés, szabadidős tevékenység:

 

 • Legkedveltebb tevékenységei? Mivel tölti szívesen az idejét?
 • Mennyi ideig köti le a figyelmét egy-egy tevékenység?
 • Egyedül vagy csoportosan játszik szívesebben?
 • Betartja-e a (játék)szabályokat?

 

Érzelmi reakciók:

 

 • Vannak-e magatartási, pszichés problémái? (szorongás, körömrágás, alvás-, evészavar, pszichoszomatikus tünetek, stb…)
 • Milyen az érzelmi, akarati élete?
 • Előfordulnak-e indokolatlan kitörései?
 • Mi okoz számára örömöt, bánatot (hogyan fejezi ki)?
 • Kötődési képessége?
 • Önbizalom, önértékelés szintje?
 • Kudarckerülő vagy sikerorientált?

 

Mozgás:

 

 • Milyen a tanuló mozgásigénye?
 • Előfordulnak-e a balesetek?
 • Milyen színvonalú a tanuló mozgása (koordináció, egyensúlyzavar, lépcsőn járás, nagymozgás, testnevelés órai mozgása…)?
 • Milyen a kézügyessége, eszközhasználata?

 

 

Önállóság:

 

 • Mennyire önálló étkezésben, öltözködésben, fürdőszoba használatában?
 • Rendben tartja-e felszereléseit, eszközeit, saját környezetét?
 • Munkaönállósága (időbeosztás, tanulásszervezés, napirend, szokásrend…)?
 • Feladatvállalása, megbízhatósága, terhelhetősége?

 

Egyéb:

 

 • Milyennek látja a család és az iskola kapcsolatát?
 • Milyen próbálkozások történtek a probléma megoldására?